Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

Zaujímavé linky

   Podnikanie:

Brána k informáciám pre podnikateľov a podporné inštitúcie

Národné websídlo pre malé a stredné podnikanie

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

Regionálne poradenské centrá pre podnikateľov

Združenie CEPAC Slovensko

Fondy rizikového kapitálu

 

  Inštitúcie:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky /archív/

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Slovenská agentúra pre rozvoj investícii do obchodu

Slovenská záručná a rozvojová banka

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Slovenská živnostenská komora

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Daňové úrady

Výpočet daní

Colná správa Slovenskej republiky

Spišská regionálna rozvojová agentúra 

 

  Verejná správa:

Košický samosprávny kraj

Spišská Nová Ves

Levoča

Gelnica

Krompachy

Spišské Podhradie

Spišské Vlachy


   Podpora EÚ:

Národný strategický referenčný rámec 2007-2013

Aktuálne výzvy

Eurofondy

EkoFond

 

   Rôzne: