Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

Organizačná štruktúra spoločnosti

Spoločník spoločnosti

mesto Spišská Nová Ves

Najvyšší orgán spoločnosti

Valné zhromaždenie

 

 

Konateľ a riaditeľ spoločnosti

Marcel Blahut

 

 

Strediská spoločnosti

BIC

 

TV Reduta

   

 

 

Stredisko BIC

 

 

 

Základný predmet činnosti:

spracovanie a implementácia projektov, financovaných zo štrukturálnych fondov,

 

 

 

Ekonóm pre strediská - poradca

Ing. Žaneta ALEXIEVOVÁ

 

 

 

 

Stredisko TV Reduta

 

 

 

Základný predmet činnosti:

lokálne televízne vysielanie a vysielanie teletextu,
reklama

 

 

Vedúci strediska

Marcel BLAHUT

 

 

Pracovníci televízie

 

- šéfredaktor, publicista

Veronika Müllerová

- zvukový technik, strihač

Miroslav Bútora

- redaktor,
  reklamný manažér

Zoltán Fabián

- redaktor, publicista

Martina Šmotková

- grafik, strihač

Ing. Michal Ľorko

- kameraman,
  televízny technik

Ján Mrosko

- grafik, strihač, pokladník

Ivan Petruščák