Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

Súhrnné správy (VO nad 1 000 €)

Rok 2011:

1. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

2. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

3. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

4. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

Rok 2012:

1. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

2. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

3. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

4. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

Rok 2013:

1. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

2. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

3. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

4. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

Rok 2014:

1. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

2. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

3. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

4. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

Rok 2015:

1. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

2. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

3. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

4. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

Rok 2016:

1. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

2. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

3. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

4. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

Rok 2017:

1. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

2. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

3. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

4. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

Rok 2018:

1. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

2. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

3. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

4. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

 Rok 2019:

1. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

2. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

3. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

4. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

Rok 2020:

1. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

2. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

3. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €

4. štvrrok - nebolo vykonané VO na zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1.000 €