Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

2013

(zverejňované v zmysle účinnosti zákona 382/2011 Z.z. od 1.1.2012)

01/2013
Názov zmluvy
Zmluva o dielo č.07/2013

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:
Mesto Spišská Nová Ves

Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves

IČO: 329614
ZHOTOVITEĽ:
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Výroba a dodávka kompletného TV programu.

Celková hodnota predmetu zmluvy

100 minút videorelácie 1 828,75 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 27.12.2012

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 1.1.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2013
02/2013
Názov zmluvy

Zmluva o reklamno – propagačnej spolupráci č. 1/2013

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31256627
ZHOTOVITEĽ:
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Reklamno – propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

1.300 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 2.1.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 3.1.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2013
03/2013

Zmluva o reklamno-propagačnej spolupráci 03/2013

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:
AUTO-VALAS, s.r.o.
Mlynská 10, 053 11 Smižany
IČO: 31681743
ODBERATEĽ:
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Reklamno-propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

1.000 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 17.1.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 18.1.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2013
04/2013
Názov zmluvy

Zmluva o reklamno-propagačnej spolupráci 02/2013

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:
Bečarik s.r.o.

B. Nemcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 366200326
ODBERATEĽ:
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Reklamno-propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

1.000 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 30.1.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 31.1.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2013
05/2013
Názov zmluvy

Vyhlásenie dlžníka o uznaní dlhu

Identifikácia účastníkov zmluvy

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves

IČO: 329614

Popis predmetu zmluvy

Vyhlásenie o uznaní dlhu za prenajímaný majetok priemyselného parku za roky 2011 a 2012.

Celková hodnota predmetu zmluvy

15.000 Eur (s DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 18.4.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 20.4.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 neurčito
06/2013
Názov zmluvy

Dodatok č.2 k Zmluve o vysielaní magazínu KSK

Identifikácia účastníkov zmluvy

Dodávateľ:
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969
Objednávateľ:
Košický samosprávny kraj

Nám. Maratónu mieru č.1, 042 66 Košice

IČO: 35541016

Popis predmetu zmluvy

Záväzok dodávateľa odvysielať najviac 56 častí „Magazínu KSK“ v čase od 1.9.2013 do 31.12.2015.

Celková hodnota predmetu zmluvy

-

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 18.5.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 1.9.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 do 31.12.2015
07/2013
Názov zmluvy

Zmluva č. 113/2008 o výpožičke – DODATOK č.3

Identifikácia účastníkov zmluvy

POŽIČIAVATEĽ:
Mesto Spišská Nová Ves

Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves

IČO: 329614
VYPOŽIČIAVATEĽ:
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Vyňatie terestriálneho vysielacieho zariadenia umiestneného v budove AB, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves z predmetu výpožičky.

Celková hodnota predmetu zmluvy

Hodnota majetku 34 354,80 €

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 28.6.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 1.7.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 -
08/2013
Názov zmluvy

Identifikácia účastníkov zmluvy

PRENAJÍMATEĽ:
Mesto Spišská Nová Ves

Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves

IČO: 329614
NÁJOMCA:
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Prenájom terestriálneho vysielacieho zariadenia umiestneného v budove AB, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves.

Celková hodnota predmetu zmluvy

Hodnota majetku 34 354,80 €

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 28.6.2013

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 1.7.2013

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 na dobu neurčitú