Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

2013

1.

Číslo zmluvy

ZoD 01/2013

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Zmluvný partner

Marián RICHVEIS

Predmet zmluvy

na práce v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Suma

200.00 Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

3.1.2013

 

2.

Číslo zmluvy

ZoP 02/2013

Názov zmluvy

Zmluva o nájme reklamnej plochy

Zmluvný partner

STEZ Správa telovýchovných zariadení

Predmet zmluvy

prenájom reklamnej tabule pri ceste II/536 v km 24,28 vľavo.

Suma

500.00 Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

3.1.2013

 

3.

 

Číslo zmluvy

MZ 03/2013

Názov zmluvy

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č. 235/2011

Zmluvný partner

Mesto Spišská Nová Ves

Predmet zmluvy

zabezpečenie verejného obstarávania projektu Integrovaná propagácia infraštruktúry CR... Slovenský raj.

Suma

0.00 Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

18.2.2013

 

4.

 

Číslo zmluvy

ZoP 04/2013

Názov zmluvy

Zmluva o prenájme dopravného prostriedku

Zmluvný partner

Mesto Spišská Nová Ves

Predmet zmluvy

nájom dopravného prostriedku Škoda Octavia Combi 1,9 TDI.

Suma

697.00 Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

18.2.2013

 

5.

Číslo zmluvy

MZ č.IF-1/2013

Názov zmluvy

Mandátna zmluva

Zmluvný partner

Inkasná a faktoringová, spol. s.r.o.

Predmet zmluvy

uplatnenie a uspokojenie pohľadávok mandanta voči tretím subjektom

Suma

18 % z vymoženej sumy

Dátum zverejnenia

20.2.2013

 

6.

Číslo zmluvy

ZoTÚ 05/2013

Názov zmluvy

Zmluva o termínovanom úvere

Zmluvný partner

Prima Banka a.s.

Predmet zmluvy

termínovaný úver

Suma

5 400 Eur

Dátum zverejnenia

8.3.2013

 

7.

Číslo zmluvy

Dodatok č.1 k MZ č. IF-1/2013

Názov zmluvy

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve

Zmluvný partner

Inkasná a faktoringová, spol. s.r.o..

Predmet zmluvy

uspokojenie pohľadávky mandanta

Suma

3 311,45 Eur

Dátum zverejnenia

18.5.2013

 

8.

Číslo zmluvy

-

Názov zmluvy

Zmluva o poskytovaní služieb a využívaní frekvencie pre televízne vysielanie DVB-T Spišská Nová Ves

Zmluvný partner

PowerCon s.r.o.

Predmet zmluvy

poskytnutie frekvencie pre využívanie vysielania TV Reduta

Suma

120,00 EUR s DPH / mesiac

Dátum zverejnenia

30.6.2013