Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

2014

 

(zverejňované v zmysle účinnosti zákona 382/2011 Z.z. od 1.1.2012)

01/2014

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno – propagačnej spolupráci č. 1/2014

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Podnikateľský inkubátor

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31256627

ZHOTOVITEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Vedenie účtovnej agendy, spravovanie a údržba Podnikateľského inkubátora.

Celková hodnota predmetu zmluvy

4.300 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 10.1.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 11.1.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2014

 

02/2014

Názov zmluvy

Zmluva o dielo č. 35/2014

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Spišská Nová Ves

Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves

IČO: 329614

ZHOTOVITEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Výroba a dodávka kompletného TV programu.

Celková hodnota predmetu zmluvy

100 minút videorelácie 1 828,75 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 20.1.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 21.1.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2014

 

03/2014

 

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno-propagačnej spolupráci 01/2014

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Bečarik s.r.o.

B. Nemcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 366200326

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Reklamno-propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

1.000 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 20.1.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 21.1.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2014

 

04/2014

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno-propagačnej spolupráci 02/2014

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

AUTO-Valas, s.r.o.

Mlynská 10, 053 11 Smižany

IČO: 31681743

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Reklamno-propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

1.000 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 20.1.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 21.1.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2014

 

05/2014

 

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno-propagačnej spolupráci 03/2014

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

TK-EM, s.r.o.

Družstevná 593/75, 053 01 Harichovce

IČO: 44264381

OBSTARÁVATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Reklamno-propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

1.000 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

14.2.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

15.2.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.7.2014

06/2014

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno-propagačnej spolupráci č. 04/2014

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

ANDRITZ Slovakia s.r.o.

Chemlonská 1, Humenné

IČO: 36506184

OBSTARÁVATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Propagačná činnosť vo vysielaní TV Reduta a to videotextové informácie na jednej stránke.

Celková hodnota predmetu zmluvy

670,00 € (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 1.4.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 2.4.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.3.2015

07/2014

Názov zmluvy

Zmluva o nájme reklamnej plochy

Identifikácia účastníkov zmluvy

NÁJOMCA:

PRO GRUP s.r.o.

Duklianska 1371/29, Spišská Nová Ves

IČO: 36610607

PRENAJÍMATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Prenájom reklamného zariadenia v ochrannom pásme cesty II/536 v km 24,280 vľavo v k.ú. Smižany.

Celková hodnota predmetu zmluvy

280,00 € (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 2.11.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 3.11.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 30.11.2014