Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

2014

1.

Číslo zmluvy

-

Názov zmluvy

Zmluva o poskytovaní služieb a využívaní frekvencie pre televízne vysielanie DVB-T Spišská Nová Ves

Zmluvný partner

PowerCon s.r.o.

Predmet zmluvy

poskytnutie frekvencie pre využívanie vysielania TV Reduta

Suma

1,20 EUR s DPH / mesiac

Dátum zverejnenia

31.1.2014

2.

Číslo zmluvy

ZOPPAP 106/2014

Názov zmluvy

Zmluva o postúpení pohľadávky

Zmluvný partner

Mesto Spišská Nová Ves

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je odplatný prevod pohľadávky postupcu na postupníka.

Suma

20 054,18 Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

18.2.2014

 

3.

Číslo zmluvy

Dodatok č.5

Názov zmluvy

k Zmluve o poskytovaní služieb pre zabezpečenie televízneho vysielania prostredníctvom internetu z 3.9.2010

Zmluvný partner

Media Planet s.r.o.

Predmet zmluvy

zabezpečenie TV vysielania prostredníctvom internetu

Suma

podľa Zmluvy

Dátum zverejnenia

30.12.2014