Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

2015

(zverejňované v zmysle účinnosti zákona 382/2011 Z.z. od 1.1.2012)

01/2015

Názov zmluvy

Zmluva o dielo č. 3/2015

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Spišská Nová Ves

Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves

IČO: 329614

ZHOTOVITEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Výroba a dodávka kompletného TV programu.

Celková hodnota predmetu zmluvy

100 minút videorelácie týždenne  2 000,00 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 16.12.2014

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 17.12.2014

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2015

02/2015

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno-propagačnej spolupráci 01/2015

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

AUTO-Valas, s.r.o.

Mlynská 10, 053 11 Smižany

IČO: 31681743

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Reklamno-propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

1.000 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 22.1.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 23.1.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2015

03/2015

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno-propagačnej spolupráci 02/2015

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Bečarik s.r.o.

B. Nemcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 366200326

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Reklamno-propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

1.000 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 22.1.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 23.1.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2015

04/2015

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno – propagačnej spolupráci č. 3/2015

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Podnikateľský inkubátor

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31256627

ZHOTOVITEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Reklamno-propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

1.500 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 7.1.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 8.1.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2015

05/2015

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno – propagačnej spolupráci č. 4/2015

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

ANDRITZ Slovakia s.r.o.

Chemlonská 1, 066 01 Humenné

IČO: 36506184

ZHOTOVITEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. – TV Reduta

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

670 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 17.3.2015

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 18.3.2015

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2015 a 31.3.2016