Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

2015

1.

Číslo zmluvy

ZOD 1/2015

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Zmluvný partner

Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vedenie účtovnej agendy, spravovanie a údržba PI

Suma

300,00 Eur/mes + 700 Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

12.1.2015

 

2.

Číslo zmluvy

Dodatok 1

Názov zmluvy

k Zmluve o dielo 1/2015

Zmluvný partner

Podnikateľský Inkubátor

Predmet zmluvy

svykonávanie bežných činností a spracovanie účtovnej závierky za rok 2015

Suma

300.00 Eur a 750 EUR/mes (bez DPH)

Dátum zverejnenia

8.6.2015

 

3.

Číslo zmluvy

CPKE-ON-2015/000665-073

Názov zmluvy

Výpoveď zmluvy

Zmluvný partner

Ministerstvo vnútra SR

Predmet zmluvy

výpoveď prenájmu

Suma

-

Dátum zverejnenia

29.4.2015

 

4.

Číslo zmluvy

N E T 15005

Názov zmluvy

Zmluva o službe internet

Zmluvný partner

LEVONET s.r.o.

Predmet zmluvy

Internet Business Garant 20/20

Suma

200.00 Eur/mes (s DPH)

Dátum zverejnenia

30.7.2015

 

5.

 

Číslo zmluvy

D 1/2015

Názov zmluvy

Dodatok č.1 k ZoD č. 3/2015

Zmluvný partner

Mesto Spišská Nová Ves

Predmet zmluvy

Zmena časti predmetu zmluvy

Suma

0.00 Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

14.8.2015

 

6.

 

Číslo zmluvy

-

Názov zmluvy

Zmluva o spolupráci

Zmluvný partner

Tv.net, s.r.o.

Predmet zmluvy

Spolupráca pri všetkých úkonoch týkajúcich sa reklamy, telenákupu a sponzoringu

Suma

45 % ceny objednávky

Dátum zverejnenia

30.9.2015

 

7.

Číslo zmluvy

MZ č.IF-1/2013

Názov zmluvy

Zmluva o udelení licencie pre šírenie diela

Zmluvný partner

Ing. Peter Souček

Predmet zmluvy

Licencia na TV vysielanie

Suma

210 Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

11.11.2015

 

8.

Číslo zmluvy

KZ 387/2015

Názov zmluvy

Kúpna zmluva

Zmluvný partner

Mesto Spišská Nová Ves

Predmet zmluvy

prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu

Suma

5 247,43 Eur

Dátum zverejnenia

4.12.2015

 

9.

Číslo zmluvy

Dodatok č.6

Názov zmluvy

Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí služby pre zabezpečenie TV vysielania prostredníctvom internetu zo dňa 3.9.2010

Zmluvný partner

Media Planet s.r.o.

Predmet zmluvy

poskytnutie vysielania prostredníctvom www.respublica.sk

Suma

-

Dátum zverejnenia

16.12.2015