Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

2016

(zverejňované v zmysle účinnosti zákona 382/2011 Z.z. od 1.1.2012)

01/2016

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno – propagačnej spolupráci č. 1/2016

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

AUTO-Valas, s.r.o.

Mlynská 10, 053 11 Smižany

IČO: 31681743

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

TV Reduta

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Reklamno-propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

1.000 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 15.1.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 18.1.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2016

02/2016

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno-propagačnej spolupráci 02/2016

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

B-komplet, s.r.o.

B. Nemcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36600326

OBSTARÁVATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Reklamno-propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

1.000 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

25.1.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

26.1.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2016

03/2016

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno-propagačnej spolupráci 03/2016

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Podnikateľský inkubátor

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31256627

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Reklamno-propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

 1.700 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 6.1.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 7.1.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2016

04/2016

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno-propagačnej spolupráci 04/2016

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

AUTO-Valas, s.r.o.

Mlynská 10, 053 11 Smižany

IČO: 31681743

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

TV Reduta

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Reklamno-propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

833,33 (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 30.11.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 1.12.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2017

05/2016

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno-propagačnej spolupráci 05/2016

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

ANDRITZ Slovakia s.r.o.

Chemlonská 1, 066 01 Humenné

IČO: 36506184

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

TV Reduta

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Reklamno-propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

670 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 16.5.2016

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 17.5.2016

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 30.4.2017