Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

2016

1.

Číslo zmluvy

Dodatok 6/2016

Názov zmluvy

Zmluva o poskytnutí služby pre zabezpečenie TV vysielania

Zmluvný partner

Media Planet s.r.o.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zmena doplnenie ustanovení pôvodnej zmluvy

Suma

-

Dátum zverejnenia

16.12.2015

2.

Číslo zmluvy

-

Názov zmluvy

Zmluva o poskyt. služieb a frekvencie pre TV vysielanie

Zmluvný partner

PowerCon s.r.o.

Predmet zmluvy

Dodávka služby – poskytnutie frekvencie pre vysielanie TV Reduta

Suma

2.790 Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

4.1.2016

3.

Číslo zmluvy

ZOD 1/2016

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Zmluvný partner

Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vedenie účtovnej agendy, spravovanie a údržba PI

Suma

300,00 Eur/mes + 700 Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

7.1.2016

4.

Číslo zmluvy

-

Názov zmluvy

Zmluva o nákupe vysielacieho času

Zmluvný partner

Košický samosprávny kraj

Predmet zmluvy

Nákup vysielacieho času za účelom šírenia informácií

Suma

jedna časť magazínu = 100 Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

11.1.2016

5.

Číslo zmluvy

ZoD 055/2016

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Zmluvný partner

Mesto Spišská Nová Ves

Predmet zmluvy

Výroba a dodávka terestriálneho TV vysielania v Sp. Novej Vsi

Suma

100 minút TV relácie/ 2300 Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

29.1.2016

6.

Číslo zmluvy

85-KGR-2016

Názov zmluvy

Zmluva o poskytnutí vysielacieho času

Zmluvný partner

Ústredie práce soc. vecí a rodiny

Predmet zmluvy

poskytnutie vysielacieho času

Suma

432 Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

3.2.2016

7.

Číslo zmluvy

LZL/16/30277

Názov zmluvy

Zmluva o spotrebnom úvere

Zmluvný partner

Impuls-Leasing Slovakia s.r.o.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie spotrebného úveru

Suma

7.537,50 Eur

Dátum zverejnenia

19.12.2016

8.

Číslo zmluvy

-

Názov zmluvy

Kúpna zmluva

Zmluvný partner

AUTO-VALAS s.r.o.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je kúpa motorového vozidla

Suma

1.512,50 Eur

Dátum zverejnenia

20.12.2016