Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

2017

(zverejňované v zmysle účinnosti zákona 382/2011 Z.z. od 1.1.2012)

01/2017

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno-propagačnej spolupráci 1/2017

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Podnikateľský inkubátor

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31256627

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

Reklamno-propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

 1.800 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 1.1.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 4.1.2017

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2017