Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

2017

1.

Číslo zmluvy

ZoD 006/2017

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Zmluvný partner

Mesto Spišská Nová Ves

Predmet zmluvy

Výroba a dodávka terestriálneho TV vysielania v Sp. Novej Vsi

Suma

100 minút TV relácie/ 2400 Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

31.12.2016

2.

Číslo zmluvy

-

Názov zmluvy

Zmluva o nákupe vysielacieho času

Zmluvný partner

Košický samosprávny kraj

Predmet zmluvy

Nákup vysielacieho času za účelom šírenia informácií

Suma

jedna časť magazínu = 100 Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

31.12.2016

3.

Číslo zmluvy

Dodatok 7/2017

Názov zmluvy

Zmluva o poskytnutí služby pre zabezpečenie TV vysielania

Zmluvný partner

Media Planet s.r.o.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zmena doplnenie ustanovení pôvodnej zmluvy

Suma

-

Dátum zverejnenia

31.12.2016

4.

Číslo zmluvy

ZOD 1/2017

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Zmluvný partner

Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vedenie účtovnej agendy, spravovanie a údržba PI

Suma

360,00 Eur/mes (bez DPH)

Dátum zverejnenia

3.1.2017

5.

Číslo zmluvy

-

Názov zmluvy

Zmluva o poskytovaní služieb a TV frekvencie

Zmluvný partner

Power Con s.r.o.

Predmet zmluvy

poskytnutie frekvencie pre vysielanie TV Reduta

Suma

II/300 €, V/353,33 €, VI 2017- I 2018/315,83 Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

4.1.2017

6.

Číslo zmluvy

Dodatok č.1

Názov zmluvy

K Zmluve o nákupe vysielacieho času

Zmluvný partner

Košický samosprávny kraj

Predmet zmluvy

Predĺženie doby trvania zmluvy

Suma

-

Dátum zverejnenia

2.10.2017