Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

2019

FAKTÚRY za:

DODÁVATELIA:

ZVEREJNENÝ dňa:

január 2019

Zoznam faktúr

- Rôzni dodávatelia

27.2.2019

február 2019

Zoznam faktúr

- Rôzni dodávatelia

29.3.2019

marec 2019

Zoznam faktúr

- Rôzni dodávatelia

29.4.2019

apríl 2019

Zoznam faktúr - Rôzni dodávatelia 31.5.2019

máj 2019

Zoznam faktúr - Rôzni dodávatelia 28.6.2019

jún 2019

Zoznam faktúr - Rôzni dodávatelia 26.7.2019

júl 2019

Zoznam faktúr - Rôzni dodávatelia 28.8.2019

august 2019

Zoznam faktúr - Rôzni dodávatelia 27.9.2019

september 2019

Zoznam faktúr - Rôzni dodávatelia 30.10.2019

október 2019

Zoznam faktúr - Rôzni dodávatelia 29.11.2019

november 2019

Zoznam faktúr - Rôzni dodávatelia 30.12.2019

december 2019

Zoznam faktúr - Rôzni dodávatelia 30.1.2020