Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

2020

(zverejňované v zmysle účinnosti zákona 382/2011 Z.z. od 1.1.2012)

01/2020

Názov zmluvy

Zmluva o dielo č. 475/2018

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Spišská Nová Ves

Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves

IČO: 329614

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

- dodávka TV programu pre terestriálne a káblové vysielanie TV Reduta

Celková hodnota predmetu zmluvy

100 minút TV relácie 2666,66 € (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

19.12.2019

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

20.12.2019

Dátum skončenia platnosti zmluvy

31.12.2020

02/2020

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno – propagačnej spolupráci č. 1/2020

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

AUTO-Valas, s.r.o.

Mlynská 10, 053 11 Smižany

IČO: 31681743

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

TV Reduta

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

- reklamno-propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

1.000 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 2.1.2020

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 2.1.2020

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2020

03/2020

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno propagačnej spolupráci 2/2020

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Podnikateľský inkubátor

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31256627

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy 

       - reklamno-propagačná činnosť v TV Reduta,

Celková hodnota predmetu zmluvy

2400,00 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

27.12.2019

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

1.1.2020

Dátum skončenia platnosti zmluvy

31.12.2020

 04/2020

Názov zmluvy

Zmluva o dielo č. 1/2020

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Podnikateľský inkubátor

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31256627

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

- vedenie účtovnej agendy a sprac. účtovnej uzávierky,

- spravovanie a údržba PI

Celková hodnota predmetu zmluvy

1380 € / štvrťrok (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

30.12.2019

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

1.1.2020

Dátum skončenia platnosti zmluvy

31.12.2020

05/2020

Názov zmluvy

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2020

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Spišská Nová Ves

Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves

IČO: 329614

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

- dodávka terestriálneho TV vysielania

Celková hodnota predmetu zmluvy

100 minút vysielania 2866,66 € (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

30.6.2020

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

30.6.2020

Dátum skončenia platnosti zmluvy

31.12.2020

06/2020

Názov zmluvy

Zmluva o spolupráci 03/2020

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Network Slovakia - Spoločenstvo katolíckych žurnalistov

Hrabovská cesta 1A, Ružomberok

IČO: 31795285

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

- prenájom TV štúdia - techniky TV Reduta

Celková hodnota predmetu zmluvy

280 € (bez DPH) / štvrťrok

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

3.9.2020

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

3.9.2020

Dátum skončenia platnosti zmluvy

30.6.2022

 

07/2020

Názov zmluvy

DODATOK č.1 k zmluve o spolupráci 03/2020

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Network Slovakia – Spoločenstvo katolíckych žurnalistov

Hrabovská cesta 1A, 0301 Ružomberok

IČO: 31795285

OBSTARÁVATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

TV Reduta

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

prenájom televízneho štúdia – techniky TV Reduta

Celková hodnota predmetu zmluvy

1500,00 € (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

20.12.2020

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

29.09.2020

Dátum skončenia platnosti zmluvy

30.06.2022