Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

2022

 1.

Číslo zmluvy

01/2022

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno – propagačnej spolupráci

Zmluvný partner

AUTO – Valas, s.r.o.

IČO: 31681743

Predmet zmluvy

reklamno-propagačná činnosť vo vysielaní TV Reduta

Suma

1.000,- Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

27.12.2021

2.

Číslo zmluvy

ZoD 001/2022

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Zmluvný partner

Mesto Spišská Nová Ves

IČO: 329614

Predmet zmluvy

výroba a dodávka kompletného televízneho videoprogramu pre TV vysielanie v Sp. Novej Vsi

Suma

100 minút TV relácie/ 2.860,- Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

29.12.2021

 3.

Číslo zmluvy

2/2022

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno – propagačnej spolupráci

Zmluvný partner

Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves

IČO: 31256627

Predmet zmluvy

reklamno-propagačná činnosť vo vysielaní TV Reduta

Suma

2.800,- Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

31.12.2021

4.

Číslo zmluvy

1/2022

Názov zmluvy

Zmluva o dielo

Zmluvný partner

Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves

IČO: 31256627

Predmet zmluvy

           -  vedenie účtovnej agendy a spracovanie účtovnej závierky

           -   spravovanie a údržba PI

Suma

5.520,- Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

31.12.2021

 5.

Číslo zmluvy

-

Názov zmluvy

„Dodatok“ k "Zmluva o poskytovaní služieb a využívaní frekvencie pre televízne vyseilanie DVB-T Spišská Nová Ves" pre rok 2022

Zmluvný partner

PowerCon s.r.o.

IČO: 46472622

Predmet zmluvy

poskytnutie frekvencie pre vysielanie TV Reduta

Suma

2.180,04 Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

2.1.2022

6.

Číslo zmluvy

1/2022

Názov zmluvy

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1/2022

Zmluvný partner

Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves

IČO: 31256627

Predmet zmluvy

zmena ceny a spôsobu platenia

Suma

6.330,- Eur (bez DPH)

Dátum zverejnenia

29.3.2022