Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

Podnikateľský inkubátor

Základné informácie o združení:

 

Názov združenia:

Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves

Právna forma:

záujmové združenie právnických osôb

Sídlo združenia:

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Prevádzka:

Tehelná ulica 20, 052 01 Spišská Nová Ves

Dátum založenia:

10. júl 2002

Dátum registrácie:

19. júl 2002

Členovia združenia:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
Mesto Spišská Nová Ves
Spišská regionálna a rozvojová agentúra

 

 

BIC Spišská Nová Ves s.r.o. v partnerstve s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), mestom Spišská Nová Ves a Spišskou regionálnou rozvojovou agentúrou (SRRA), realizovala rekonštrukciu a dostavbu budovy na Tehelnej ul. 20, s financovaním so zdrojov PHARE (325 000 EUR) , štátneho rozpočtu (102 555 EUR) a rozpočtu mesta Spišská Nová Ves (26 484 EUR). Celkový rozpočet rekonštrukcie podnikateľského inkubátora a vnútorného vybavenia predstavoval sumu cca: 544 000 EUR.

 

Poslanie podnikateľského inkubátora

 

Poslaním inkubátora ako prvku regionálnej podnikateľskej infraštruktúry je poskytovanie kancelárskych a výrobných priestorov, technickej infraštuktúry ako aj vybraných služieb malým začínajúcim podnikom s cieľom zvýšiť ich šancu na podnikateľský úspech v priebehu počiatočnej fázy podnikania.

 

Podstatnú časť firiem umiestnených v inkubátore budú tvoriť začínajúce malé firmy – tzv. start-ups, ktoré potrebujú pomoc pri začatí podnikania a po rozbehnutí svojej činnosti inkubátor jednoducho opustia.

 

Priestory na prenájom:

 

Administratívna časť ponúka tieto priestory na prenájom: - 5 kancelárií o ploche od 9,25 do 12,1 m2 s nájomným 33,19 € (1 000,- Sk) na m2/ rok. Súčasťou administratívnych priestorov je aj rokovacia miestnosť, ktorú môžu využiť inkubátorové firmy zdarma.

 

Výrobná časť – pozostáva zo 6 výrobných hál so samostatným vchodom. Výrobná hala je dvojpodlažná. Na prízemí sa nachádza dielňa s plochou od 70,25 do 73,4 m2, sklad a kotolňa s plochou 6,1 m2. Na poschodí sa nachádza kancelária, šatňa, galéria a sociálne zariadenie o ploche 27 m2. Prenájom výrobnej haly vychádza do 197,50 € (5 950,- Sk)/mesiac v závislosti od plochy. V nájomnom nie sú zahrnuté poplatky za spotrebu energie.

 

Poskytované služby:

prístup na internet

základné administratívne práce

kopírovanie

sprostredkovanie poradenských a konzultačných služieb (právo, financie, ekonomika, účtovníctvo a pod.)

údržba a odstraňovanie porúch

prenájom rokovacej a školiacej miestnosti

upratovanie administratívnych a výrobných priestorov

školenia a semináre

spracovanie podnikateľského plánu

prenájom kancelárskej techniky

sprostredkovanie finančných podporných programov / mikropôžičkový program, komerčné úvery/

 

Čo je nutné urobiť v prípade záujmu o umiestnenie v podnikateľskom inkubátore:

 

 

podať písomnú žiadosť o prenájom (kancelárskych, resp. výrobných priestorov)

predložiť kópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obch. registra, prípadne iné oprávnenie na základe ktorého podniká

predložiť podnikateľský plán (pre činnosť ktorú chce realizovať v prenajatých priestoroch)

 

 

Kontakt:

Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

 

prevádzka: Tehelná ulica č. 20

052 01 Spišská Nová Ves

 

Mob. tel.:

+421 903 614 133

 

+421 915 926 639

e-mail:

inkubatorsnv@stonline.sk

 web:

 inkubatorsnv.szm.com

 

Kontaktné osoby:

Marcel Blahut, Ing. Žaneta Alexievová

 


Zobraziť Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves na väčšej mape