Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

2018

(zverejňované v zmysle účinnosti zákona 382/2011 Z.z. od 1.1.2012)

01/2018

Názov zmluvy

Zmluva o spolupráci pri retransmisii

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

DSI DATA s.r.o.

A. Bernoláka 377/5, Námestovo

IČO: 36399493

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

spolupráca pri retransmisii TV Reduta

Celková hodnota predmetu zmluvy

bezodplatne

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

22.12.2017

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

2.1.2018

Dátum skončenia platnosti zmluvy

bez lehoty

02/2018

Názov zmluvy

Zmluva o dielo 1/2018

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Podnikateľský inkubátor

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31256627

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

            -          vedenie účtovnej agendy a spracovanie účtovnej závierky,

           -          spravovanie a údržba PI.

Celková hodnota predmetu zmluvy

360,00 Eur / mes (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

2.1.2018

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

3.1.2018

Dátum skončenia platnosti zmluvy

31.12.2018