Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

2019

(zverejňované v zmysle účinnosti zákona 382/2011 Z.z. od 1.1.2012)

01/2019

Názov zmluvy

Zmluva o dielo č. 475/2018

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Spišská Nová Ves

Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves

IČO: 329614

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

- dodávka TV programu pre terestriálne a káblové vysielanie TV Reduta

Celková hodnota predmetu zmluvy

100 minút TV relácie 2600 € (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

12.12.2018

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

13.12.2018

Dátum skončenia platnosti zmluvy

31.12.2019

02/2019

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno – propagačnej spolupráci č. 1/2019

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

AUTO-Valas, s.r.o.

Mlynská 10, 053 11 Smižany

IČO: 31681743

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

TV Reduta

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy

- reklamno-propagačná činnosť pre objednávateľa vo vysielaní TV Reduta.

Celková hodnota predmetu zmluvy

1.000 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

 2.1.2019

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

 2.1.2019

Dátum skončenia platnosti zmluvy

 31.12.2019

03/2019

Názov zmluvy

Zmluva o reklamno propagačnej spolupráci

Identifikácia účastníkov zmluvy

OBJEDNÁVATEĽ:

Podnikateľský inkubátor

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31256627

ODBERATEĽ:

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31659969

Popis predmetu zmluvy 

       - reklamno-propagačná činnosť v TV Reduta,

Celková hodnota predmetu zmluvy

2000,00 Eur (bez DPH)

Dátum, keď bola zmluva uzavretá

28.12.2018

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy

1.1.2019

Dátum skončenia platnosti zmluvy

31.12.2019